Berättelser i byn, om byn, från byn, med byn…

Illustration: Natalie Kers

Hur är det att bo på landsbygden i framtidens Kronoberg?

 

Litteratur Kronoberg och BY2030 vill läsa vad kronobergarna har för berättelser om byliv i Kronoberg i framtiden. Det kan vara visioner, berättelser om relationer i byn, händelser, fester, djur, växter, bostäder, arbeten, transporter, hur vi kommunicerar och hur vi berättar historier för varandra. Kort sagt – en berättelse om Kronoberg med byn som utgångspunkt. Vi vill läsa om visioner och om vardagen.

Vad vill du berätta?

Vem vänder vi oss till:

Alla som bor i Kronoberg och som vill skriva är välkomna att bidra till denna antologi. En jury kommer att göra ett urval. Vi hoppas få läsa texter av alla åldrar.

Form:

Novell om högst 7 000 tecken (inkl. blanksteg) eller dikt om högst två sidor. Du skriver i Times Roman 12 punkter med 1,5 i radavstånd. Skriver du poesi skriver du som du vill att din text ska vara uppställd. Din text måste vara korrekturläst innan du skickar in den. Endast ett manus per person.

Manusstopp (OBS! Uppdaterat):

1 mars  2024

Arvode?

Nej, inget arvode utgår för din text. Däremot kommer du att få se den tryckt i en bok.

Vad ska jag finnas med när jag skickar in mitt manus?

Namn, adress, telefonnummer, din ålder. Och manus enligt de kriterier som står ovan.

Skicka din novell eller din dikt till:

Litteratur Kronoberg

litteraturikronoberg@kronoberg.se

 

Varmt välkommen!

 

Här kan du läsa mer om Kronobergs satsning BY2030:

Startsida – By 2030

 

Frågor?

Anette Levander

Regional utvecklingssamordnare litteratur

Litteratur Kronoberg

www.litteraturikronoberg.se

Tel: 0790-67 54 58

 

Litteratur Kronoberg är en del av Region Kronoberg och verkar för att främja och utveckla den samtida litteraturen som konstform i länet.