Givande år i Skrivyta Syd för Mija Åhlander

Mija Åhlander deltog i första omgången av utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd som avslutades i somras. Idag kan hon se att tiden har utvecklat hennes författarskap mycket. ”Jag känner mig tryggare i det jag gör. Kan se mig själv som författare och stå för det.”

Du har nu avslutat året med Skrivyta Syd. Hur skulle du beskriva året?

– Året har inneburit en fantastisk möjlighet till att få knyta nya kontakter inom litteratursfären. Jag tycker mitt skrivande har utvecklats med hjälp av den manuscoachning jag fått under året. Det har också varit matnyttigt för mig att få en insyn i hur förlagsvärlden fungerar och hur jag kan förhålla mig till de villkor som finns där. Jag har mött människor som jag har ett fortsatt samarbete med och de samtal/utbyten vi har gör skrivandet mindre ensamt. Skönt att ha hittat några själar att ventilera skrivtankar med.

Vad har projektet gett dig?

– Kontakter framförallt. Jag är redan verksam i en del skrivarkretsar men mitt nätverk har definitivt utökats under det här året.

Vad är det viktigaste du fått med dig?

– Jag har förstått vikten av att ha någon/några att bolla texter med, jobba med textrespons och/eller manuscoach. Sen har alla möten med deltagarna både inom gruppen men också föreläsare varit otroligt givande.

Dator vid fönster med utsikt.

Från Skrivyta Syds avslutande skrivträff i Åsa.

Ska ge ut diktsamling

Hur har det utvecklat dig som författare?

– Jag känner mig tryggare i det jag gör. Kan se mig själv som författare och stå för det. Vågar tacka både ja och nej till förfrågningar utifrån att jag numera tänker på mitt skrivande som en profession och inte som en fritidssysselsättning. Jag har vågat gå ner i arbetstid för att frigöra tid att skriva.

Vad händer i ditt författarskap nu?

– Jag kommer att ge ut en diktsamling under 2023 på förlaget Fri Press. Jag har fått förfrågningar om att hålla workshops i skrivande och deltar i nyligen utkomna eller kommande antologier. Jag har några pågående skrivprojekt som jag jobbar med.

Läs en intervju med årets deltagare i Skrivyta Syd. Öppnas i nytt fönster.