Kulturrådet utlyser stöd för litteraturfrämjande insatser

Information:

Statens kulturråd utlyser stöd för läs- och litteraturfrämjande insatser.

Stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet – oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.

Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande.

Sista dag för ansökan är den 4 oktober 2022.

Region Kronoberg är inte delaktig i eller ansvarar för någon del i sökprocessen.

Läs om utlysningen i länken här:

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser – Kulturrådet (kulturradet.se)