Många deltagare på populär skrivarcirkel i Älmhult

Varannan onsdag under hösten ordnar Älmhults bibliotek skrivarcirkel. Sammanlagt blir det sju träffar och intresset har varit stort. Vi ställde några frågor till de två som håller i träffarna, David Isberg, skribent och biblioteksassistent och Åsa Oxenmyr, bibliotekarie och författare.

Varför startade ni skrivcirklarna?

– För många år sedan kom en biblioteksbesökare med förslaget att vi skulle anordna skrivarcirklar för vuxna. Under somrarna har vi länge haft cirklar för barn, och när nu ett önskemål fanns så väcktes tanken att vi skulle erbjuda detta även till vuxna. Efter att Åsa läst en artikel om Therese Granvald – skrivpedagogen – blev hon inspirerad, och tog kontakt med henne. Therese kom till biblioteket, och höll i skrivarcirklar under ett antal terminer. Först var det på plats, sedan under pandemin blev det digitalt. Under tiden gick Åsa en kurs i att handleda skrivarcirklar och numera håller biblioteket skrivarcirklarna i egen regi.

Hur är intresset för träffarna?

– Intresset har varit stort hela tiden och grupperna är alltid fullbokade.

Varför har det blivit så populärt tror ni?

– Människor har alltid haft ett behov av att uttrycka sig i skrift. Skrivarcirklarna ger en möjlighet att träffa likasinnade, oavsett vad ens skrivande syftar till. Precis som många andra av våra aktiviteter så ger cirklarna en trevlig social mötespunkt.

Man står och skriver

David Isberg leder cirkeln tillsammans med Åsa Oxenmyr.

Gestaltning och poesi

Vad har ni för upplägg då ni ses?

– De olika träffarna har olika teman. Exempelvis gestaltning, bygga karaktärer eller poesi.

Vilka är det som kommer till skrivarträffarna?

– Det är blandade åldrar på deltagarna, allt från gymnasieålder till 70+. Erfarenheten av skrivande varierar, det finns både deltagare som skrivit länge och de som börjat nyligen. Även typen av texter som deltagarna skriver varierar.

Har ni något speciellt mål med skrivarcirklarna, vad i så fall?

– Ett av målen med skrivarcirklarna är att erbjuda en kreativ aktivitet, och vi tycker att det är extra roligt att önskemålet först kom från en av bibliotekets besökare.

Hur ser planerna ut framöver?

– Planerna är att fortsätta med skrivarcirklarna, och utveckla dem utefter deltagarnas önskemål och de erfarenheter som vi fått.

Har ni något speciellt minne från något tillfälle som ni vill dela med er av?

– Vi tycker det är roligt att se hur gruppgemenskapen skapar en stämning där alla vågar testa, även om man till en början kan uppleva en övning som svår. Glädjen är desto större när man ser att ”även jag kan”.