Pågående utvecklingsprojekt

Skrivyta Syd – ett konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare inom Regionsamverkan Sydsverige.

I flera av de sex sydliga regionerna finns ett stort litterärt kulturarv med världskända författare såsom Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Harry Martinson. Här finns även många lärosäten som erbjuder kvalificerade kurser i kreativt skrivande. Detta är bakgrunden till Skrivyta Syd, som är ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare.

Under ett år har sex författare fått en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i projektet. Under den första terminen med Skrivyta Syd har deltagarna varit på författarresidens där de har samtalat med sina manuscoacher och med varandra, samt ökat sina kunskaper om förlagsutgivning och textredigering. Syftet med utbildningen är att nya författare ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande, som ett led i att stärka ny litteratur i länen.

Regionsamverkan Sydsverige

Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.

Länkar

Skrivyta Syd – ansök till konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare – Litteratur i Kronoberg

Ändra nyheter ”Ester Svensson från Tingsryd är ny deltagare i Skrivyta Syd” ‹ Litteratur i Kronoberg — WordPress

 

Författarscen Ord i Kronoberg

Författarscen Ord i Kronoberg  är ett pilotprojekt med mål att utforska formerna för arrangemang av litterära scener i Kronoberg. Föreningen Ord i Kronoberg är projektägare och projektet finansieras av Region Kronoberg.

Inom projektet arrangeras totalt 6 författarkvällar på olika platser i länet. Syftet är att underlätta för länets litteraturskapare att nå en större publik och på så vis bidra till kulturplanens målsättning om att utveckla Kronoberg till en plats som professionella kulturskapare väljer att verka på.

Genom projektet får lokala författare chansen att presentera sina dikter, romaner, fackböcker, muntliga berättelser och översättningar, samtidigt som publiken kommer att upptäcka nya författarskap och nya sätt att ta del av ordkonst i en bredare bemärkelse.

Länk

>Läs mer om Författarscen Ord i Kronoberg, öppnas i nytt fönster