Samlad information, råd och stöd

Sveriges Författarförbund

Författarförbundet är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare. Vi har funnits sedan 1893 och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet.
>> Sveriges Författarförbund, öppnas i nytt fönster 

Författarcentrum

Författarcentrum har förmedlat författarbesök ända sedan 1967 och driver Sveriges största författarförmedling. Därutöver driver vi egna läs- och skrivfrämjande projekt, litterära scener, arrangerar författardagar och publika evenemang samt erbjuder olika manustjänster.

Författarcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma författare. Verksamheten skapas och genomförs i fyra regionala föreningar. Som medlem i någon av föreningarna kan du ha en egen presentation och vara tillgänglig i förmedlingsdatabasen. Du får löpande information om våra projekt och kan delta i kurser, bokbord och andra evenemang som föreningen ordnar.
Blekinge och Kronoberg tillhör Författarcentrum Syd.

>> Författarcentrum Syd, öppnas i nytt fönster

Konstnärsguiden

Är Konstnärsnämndens guide. Där har de samlat aktuell information, anpassad till konstnärers sysselsättning och verksamhet. Här kan du som yrkesverksam konstnär läsa om vad som gäller när du exempelvis blir förälder eller pensionär och vad som gäller om du blir sjuk. Här finns också information om skatt och moms. Du kan också läsa tips och råd om avtal och upphovsrätt.

>> Konstnärsguiden, öppnas i nytt fönster

Sveriges författarfond

Författarfonden har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar, dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.

>> Sveriges författarfond, öppnas i nytt fönster

KLYS

KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse. KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS samordnar och driver kulturskaparnas gemensamma frågor inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor. Stöd ges också till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor. KLYS är remissinstans och lämnar regelbundet yttranden över statliga och andra utredningar.

>> KLYS