Anoteket Mikroförlag

Hemort: Moheda

Ger ut: skönlitteratur och faktaböcker

Senast utgivna titlar: Möllebergstrollet och de röda stenarna (av Sven Velander, 2022), Bli RetoRik! – Inblick i vältalighetens värld (av Eva Fodor Velander, 2021), Att finna sig – En antologi med tankar om livet (av 12 författare, 2020), Järnviljan (av Sven Velander, 2020)

Sven Velander

Hemort: Moheda

Skriver: historisk skönlitteratur och essäer

Senast utgivna titlar: Möllebergstrollet och de röda stenarna (Anoteket Mikroförlag, 2022), Järnviljan (Anoteket Mikroförlag, 2020)

Eva Fodor Velander

Hemort: Moheda

Skriver: faktaböcker och essäer

Senast utgivna titlar: Debutboken Bli RetoRik! – Inblick i vältalighetens värld (Anoteket Mikroförlag, 2021).